Axence nVision® zapewnia bezpieczeństwo i efektywność Twojej organizacji

Poznaj 6 kompletnych modułów, które rozwiążą Twoje problemy i zwiększą bezpieczeństwo IT w Twojej firmie

NETWORK

Gdy potrzebujesz monitorować urządzenia pojawiające się i działające w Twojej sieci
oraz kiedy chcesz mieć informację o potencjalnych awariach w sieci.

INVENTORY

Gdy potrzebujesz pełnej listy zainstalowanego oprogramowania, zarządzania licencjami, ewidencji środków trwałych oraz automatyzacji inwentaryzacji komputerów.

USERS

Gdy potrzebujesz monitorować urządzenia pojawiające się i działające w Twojej sieci
oraz kiedy chcesz mieć informację o potencjalnych awariach w sieci.

SMARTTIME

Gdy zależy Ci na zidentyfikowaniu aktywności pracowników i zespołów, które pochłaniają najwięcej czasu i chcesz zoptymalizować efektywność pracy w kluczowych
obszarach.

HELPDESK

Gdy potrzebujesz zarządzać zgłoszeniami pracowników i odpowiadać na nie w łatwy
sposób oraz chcesz szybko udzielać im zdalnej pomocy

DATAGUARD

Gdy chcesz zwiększyć poziom bezpieczeństwa w Twojej organizacji poprzez ochronę
danych przed wyniesieniem i zainfekowaniem sieci z pendrive’ów oraz kiedy chcesz
definiować polityki bezpieczeństwa dla podłączanych nośników.


MODUŁ NETWORK | DARMOWY

Moduł, który zapewnia pełny monitoring sieci i informuje o nadchodzących awariach. 

KORZYŚCI Z POSIADANIA MODUŁU:

 • zapobieganie kosztownym przestojom przez wykrywanie anomalii w działaniu urządzeń
 • lepsza wydajność procesów biznesowych dzięki kompletnej wiedzy o stanie działania najważniejszych serwisów
 • zawsze aktualne dane o wydajności serwera

PEŁNA FUNKCJONALNOŚĆ MODUŁU:

 • Skanowanie sieci, wykrywanie urządzeń i serwisów TCP/IP.
 • Interaktywne mapy sieci, mapy użytkownika, oddziałów, mapy inteligentne.
 • Jednoczesna praca wielu administratorów, zarządzanie uprawnieniami, dzienniki dostępu.
 • Serwisy TCP/IP: poprawność i czas odpowiedzi, statystyka ilości odebranych/utraconych pakietów (PING, SMB, HTTP, POP3, SNMP, IMAP, SQL itp.).
 • Liczniki WMI: obciążenie procesora, zajętość pamięci, zajętość dysków, transfer sieciowy itp.
 • Działanie Windows: zmiana stanu usług (uruchomienie, zatrzymanie, restart), wpisy dziennika zdarzeń.
 • Obsługa pułapek SNMP.
 • Routery i switche: mapowanie portów.
 • Obsługa komunikatów syslog.
 • Alarmy zdarzenie – akcja.
 • Powiadomienia (pulpitowe, e-mail, SMS) oraz akcje korekcyjne (uruchomienie programu, restart komputera itp.).
 • Raporty (dla urządzenia, oddziału, wybranej mapy lub całej sieci).
 • Liczniki SNMP v1/2/3 (np. transfer sieciowy, temperatura, wilgotność, napięcie zasilania, poziom tonera i inne).
 • Kompilator plików MIB

74% polskich przedsiębiorstw i organizacji uznaje monitorowanie sieci komputerowej za ważne i posiada narzędzia służące do tego celu.

Władcy Sieci 2019, Raport z ogólnopolskiego badania administratorów IT (raport.axence.net)

 

WARTO PRZECZYTAĆ:

 • Monitoruj za darmo wszystkie urządzenia sieciowe w Twojej organizacji
  Synergia sześciu modułów – bezpieczeństwo danych i sprawność sieci teleinformatycznej Rozwiązanie Axence nVision składa się z sześciu odrębnych modułów funkcjonalnych. Każdy z modułów został tak przemyślany aby w pełni wspomagać…
 • Bezpieczna praca zdalna z Axence nVision
  W dzisiejszym artykule pod lupę weźmiemy niezwykle aktualny temat jakiem jest praca zdalna pod kątem administratora sieci. Administrator sieci lub też zarządzający siecią jest osobą, która podczas każdego dnia pracy…

 

DODATKOWE MATERIAŁY:

https://www.youtube.com/watch?v=zUOwR9jTZgQ&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=k_dvUGDiqOo&t=1s

MODUŁ INVENTORY

Moduł Inventory to zbiór narzędzi do prowadzenia ewidencji wszystkich zasobów IT, sprzętu wydawanego pracownikom, opisania ich stanu czy prowadzenia karty serwisowej.

 

KORZYŚCI Z POSIADANIA MODUŁU:

 • pełna kontrola nad wszystkimi zasobami IT w jednym miejscu, większy komfort pracy
 • optymalizacja wydatków na IT poprzez wskazanie zbędnych licencji (na niewykorzystane oprogramowanie) oraz rzeczywistych potrzeb sprzętowych
 • większe bezpieczeństwo i uniknięcie wysokich kar dzięki identyfikacji użycia nielegalnego oprogramowania

 

PEŁNA FUNKCJONALNOŚĆ MODUŁU:

 • IT Asset Management – zarządzanie wszelkimi zasobami, za które odpowiada dział IT
 • szczegółowe informacje i ewidencja czynności wykonywanych na zasobach w trakcie całego cyklu życia, możliwość definiowania statusów i pól oraz generowanie protokołu przekazania sprzętu
 • widok zasobów, aplikacji, dokumentów, licencji dla poszczególnego użytkownika lub osobny widok według zasobów przypisanych do urządzeń
 • jednoczesne przypisywanie dokumentu do wielu zasobów
 • Software Asset Management – rozbudowany system zarządzania aplikacjami i licencjami, identyfikacja zużycia licencji
 • rozliczanie dowolnego typu licencji w tym modelowanie licencji chmurowych
 • rozliczanie licencji według użytkownika, urządzenia, numeru seryjnego lub na podstawie wersji zainstalowanej aplikacji
 • audyt inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania
 • wgląd w licencje przypisane do użytkownika pracującego na wielu urządzeniach
 • zdalny dostęp do managera plików z możliwością usuwania plików użytkownika
 • informacje o wpisach rejestrowych, plikach i archiwach .zip na stacji roboczej
 • szczegółowe informacje o konfiguracji sprzętowej konkretnej stacji roboczej
 • zarządzanie instalacjami/dezinstalacjami oprogramowania w oparciu o menedżera pakietów MSI
 • alarmy: instalacja oprogramowania, zmiany dot. sprzętu
 • lista kluczy oprogramowania Microsoft
 • możliwość archiwizacji i porównywania audytów
 • monitorowanie harmonogramu zadań Windows

40% – przedsiębiorstw i instytucji miało lub w dalszym ciągu ma zainstalowany przynajmniej jeden egzemplarz nielegalnego oprogramowania na komputerach pracowniczych.

Władcy Sieci 2019, Raport z ogólnopolskiego badania administratorów IT (raport.axence.net)

 

WARTO PRZECZYTAĆ:

 • Jak wygenerować protokół przekazania w Axence nVision?
  Moduł Inventory to jeden z sześciu modułów, który w nasze ręce oddają twórcy oprogramowania Axence nVision. Każdy z modułów odpowiada za całkowicie inny obszar funkcjonalności lecz mają jedną część wspólną…
 • Inventory 2.0 – Łatwe zarządzanie zasobami IT (ITAM)
  W marcu bieżącego roku, światło dzienne ujrzała najnowsza – mocno zmieniona – wersja jednego z sześciu modułów Axence nVision. Moduł Inventory 2.0, bo o nim mowa, został rozebrany na czynniki pierwsze a…

 

DODATKOWE MATERIAŁY:

https://www.youtube.com/watch?v=uMJ3sk2Zpjs&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=UkJPei4OTOQ

MODUŁ USERS

Moduł Users to funkcjonalność pozwalająca na monitorowanie aktywności użytkowników celem zwiększenia bezpieczeństwa firmowej sieci.

 

KORZYŚCI Z POSIADANIA MODUŁU:

 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa firmy poprzez możliwość blokowania wskazanych domen WWW przed przypadkowym wejściem, co może skutkować np. pobraniem złośliwego oprogramowania
 • skuteczniejsza polityka bezpieczeństwa dzięki zarządzaniu dostępami, uprawnieniami i funkcjami
 • monitorowania przypisanymi do konkretnego pracownika, a nie do komputera, na którym pracuje
 • minimalizacja zjawiska cyberslackingu i zwiększenie wydajności pracowników

 

PEŁNA FUNKCJONALNOŚĆ MODUŁU:

 • pełne zarządzanie użytkownikami, bazujące na grupach i politykach bezpieczeństwa
 • dane są gromadzone i przyporządkowywane do konkretnego użytkownika, dzięki czemu wszystkie dostępy, uprawnienia, polityka aplikacji i stron oraz polityka monitorowania – podążają automatycznie za nim niezależnie od komputera, na którym pracuje
 • rozróżnienie, na którym urządzeniu dana czynność została wykonana
 • blokowanie stron WWW
 • blokowanie uruchamianych aplikacji
 • pełna integracja z Active Directory

 

 • użytkowane aplikacje (aktywnie i nieaktywnie)
 • odwiedzane strony WWW (tytuły i adresy stron, liczba
 • i czas wizyt)
 • audyty wydruków (drukarka, użytkownik, komputer), koszty wydruków
 • użycie łącza: generowany przez użytkowników ruch sieciowy
 • statyczny zdalny podgląd pulpitu użytkownika (bez dostępu)
 • zrzuty ekranowe (historia pracy użytkownika ekran po ekranie)
 • monitorowanie wiadomości e-mail (nagłówki) — antyphishing
 • szczegółowy czas pracy (godzina rozpoczęcia i zakończenia aktywności oraz przerwy)

32% wycieków danych spowodowane jest nieuprawnionym, często nieświadomym zachowaniem pracowników

 

DODATKOWE MATERIAŁY:

https://www.youtube.com/watch?v=7tTpfPM3YDI&t=1s

 


MODUŁ SMARTTIME

Moduł Smarttime to mierzenia aktywności zespołów i pracowników w godzinach pracy. Odkrywaj, co przeszkadza w realizacji celów, jakie działania są nieefektywne, a które generują najwięcej korzyści.

 

KORZYŚCI Z POSIADANIA MODUŁU:

 • eliminowanie nieefektywnych aktywności pracowników i skrócenie czasu realizacji kluczowych zadań i projektów
 • lepsza komunikacja z zarządem dzięki natychmiastowemu dostępowi do istotnych danych, bez pośrednictwa działu IT
 • błyskawiczny wgląd w statystyki swojej pracy w dowolnie wybranym okresie i wyższa świadomość własnej efektywności
 • identyfikacja najpoważniejszych internetowych rozpraszaczy, które negatywnie wpływają na produktywność pracowników i zespołów

 

PEŁNA FUNKCJONALNOŚĆ MODUŁU:

 • wgląd we własne statystyki aktywności w wybranym dniu dostęp do wskaźników aktywności podwładnych i wybranych zespołów dla menadżera
 • weryfikacja czasu pracy spędzonego przed i z dala od komputera
 • lista najpopularniejszych stron i aplikacji wraz z liczbą
 • spędzonych w nich minut
 • wskaźnik czasu poświęconego na pracę produktywną,
 • nieproduktywną i neutralną
 • widok wszystkich aplikacji używanych przez pracownika w wybranym okresie czasu
 • możliwość podziału pracowników na dowolne grupy i mierzenie efektywności dla całych zespołów
 • samodzielne przypisywanie statusów do aktywności – produktywna, nieproduktywna, neutralna
 • dodawanie wyjątków dla poszczególnych grup
 • lista kontaktów pracowników z wbudowaną wyszukiwarką
 • definiowanie progu produktywności i limitu nieproduktywności
 • alerty o przekroczeniu limitu nieproduktywności lub nieosiągnięciu wymaganego progu

 

47% ankietowanych uznaje nadmiar spotkań za największy rozpraszacz w pracy. Odpisywanie na niepotrzebne maile oraz wykonywanie cudzych obowiązków wpływa negatywnie na jakość pracy.

Raport Salary.com 2018

 

WARTO PRZECZYTAĆ:

 • SmartTime – nowy moduł w Axence nVision
  SmartTime to najnowszy moduł, który został wprowadzony do uznanej aplikacji Axence nVision w wersji 11. Aplikacja, którą użytkownicy znają w głównej mierze z kompleksowego zarządzania infrastrukturą IT, tym razem zaskakuje…

 

DODATKOWE MATERIAŁY:

https://www.youtube.com/watch?v=9eeEu_oKWyk

MODUŁ HELPDESK

Moduł HelpDesk to funkcjonalność pozwalająca na szybkie rozwiązywanie problemów wewnątrz Twojej organizacji.

 

KORZYŚCI Z POSIADANIA MODUŁU:

 • redukcja kosztów pomocy technicznej i oszczędność czasu działu IT
 • lepsza komunikacja między administratorami a użytkownikami (grupowo i indywidualnie)
 • ograniczenie liczby kosztownych przestojów i zwiększenie wydajności pracowników
 • zdalna dystrybucja plików, w tym oprogramowania, również na wiele stacji roboczych równocześnie
 • aspekt edukacyjny – budowanie bazy wiedzy dla pracowników

 

PEŁNA FUNKCJONALNOŚĆ MODUŁU:

 • tworzenie zgłoszeń serwisowych i zarządzanie nimi (przypisywanie do administratorów)
 • komentarze, zrzuty ekranowe i załączniki w zgłoszeniach
 • zarządzanie widocznością poszczególnych zgłoszeń; definiowanie reguł wskazujących, kto może je przeglądać
 • konfigurowanie pól niestandardowych, powiązanych w wybraną kategorią zgłoszenia
 • automatyzacje bazujące na założeniu: warunek » akcja
 • planowanie zastępstw w przydzielaniu zgłoszeń
 • rozbudowany system raportów
 • powiadomienia i widok zgłoszenia odświeżany w czasie rzeczywistym
 • baza zgłoszeń z rozbudowaną wyszukiwarką
 • baza wiedzy z kategoryzacją artykułów i możliwością wstawiania grafik oraz filmów z YouTube
 • przejrzysty i intuicyjny interfejs webowy
 • wewnętrzny komunikator (czat) z możliwością przydzielania uprawnień oraz przesyłania plików i tworzenia rozmów grupowych
 • komunikaty wysyłane do użytkowników/komputerów z możliwym/obowiązkowym potwierdzeniem odczytu
 • zdalny dostęp do komputerów z możliwością blokady myszy/klawiatury
 • dwukierunkowa wymiana plików
 • zarządzanie procesami Windows z poziomu okna informacji o urządzeniu
 • zadania dystrybucji oraz uruchamiania plików (zdalna instalacja oprogramowania)
 • procesowanie zgłoszeń z wiadomości e-mail

32% wszystkich zdarzeń IT (wydarzeń mających wpływ na zaburzenie optymalnego funkcjonowania infrastruktury informatycznej) jest związanych z czynnikiem ludzkim, z czego 6% dotyczy błędów konfiguracji, a 26% innych błędów pracowników.

Raport Dimension Data

 

WARTO PRZECZYTAĆ:

 • Axence nVision® 11.9 – HelpDesk na sterydach
  W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej modułowi HelpDesk w związku z najnowszym uaktualnieniem (Axence nVision® 11.9), które właśnie zostało udostępnione użytkownikom programu.

 

DODATKOWE MATERIAŁY:

https://www.youtube.com/watch?v=ZuT6fhM7wz0
https://www.youtube.com/watch?v=K70AponKtR0
https://www.youtube.com/watch?v=fq5Cak3MAQs

MODUŁ DATAGUARD

Moduł Dataguard to funkcjonalność pozwalająca na ochronę danych przed wyciekiem.

 

KORZYŚCI Z POSIADANIA MODUŁU:

 • ograniczenie ryzyka wycieku strategicznych danych za pośrednictwem przenośnych pamięci masowych oraz urządzeń mobilnych
 • oszczędność pieniędzy i czasu potrzebnego na odzyskanie utraconych danych
 • zabezpieczenie sieci firmowej przed wirusami instalującymi się automatycznie z pendrive’ów lub dysków zewnętrznych

 

PEŁNA FUNKCJONALNOŚĆ MODUŁU:

 • automatyczne nadawanie użytkownikowi domyślnej polityki monitorowania i bezpieczeństwa
 • lista wszystkich urządzeń podłączonych do komputerów w sieci
 • audyt (historia) podłączeń i operacji na urządzeniach przenośnych oraz na udziałach sieciowych
 • zarządzanie prawami dostępu (zapis, uruchomienie, odczyt) dla urządzeń, komputerów i użytkowników
 • centralna konfiguracja: ustawienie reguł dla całej sieci, dla wybranych map sieci oraz dla grup i użytkowników
 • Active Directory
 • integracja bazy użytkowników i grup z Active Directory
 • alarmy: podłączono/odłączono urządzenie mobilne,
 • operacja na plikach na urządzeniu mobilnym
 • możliwość usuwania nieistniejących/zutylizowanych nośników danych (np. USB)
 • alarmy o podłączonym urządzeniu obcym (nieposiadającym atrybutu „nośnik zaufany”)
 • audyt operacji na plikach w katalogach lokalnych

69% Polaków deklaruje, że bardzo często wykorzystuje prywatne urządzenia mobilne w celach służbowych. Co piąty jest gotów złamać firmową politykę bezpieczeństwa, by to robić.

Raport Fortinet

 

DODATKOWE MATERIAŁY:

https://www.youtube.com/watch?v=VOSi0yfw4jU