fbpx

Aktualności

Migracja SQL Server

Rozpoczynamy pierwszy artykuł cyklu dotyczący naszych realizacji. Pierwszy temat, który pragniemy Państwu zaprezentować, to migracja SQL Server.

Z powodzeniem migrujemy role SQL Server między systemami. Świadczymy usługi typu migracja instancji SQL Servera, będących pojedynczą instalacją jak i te klastrowe. Pod koniec 2018 r. dla jednego z naszych klientów migrowaliśmy klastrową instancję SQL Server, przenosząc ją na nowe maszyny z najnowszym jak na ówczesny moment realizacji systemami Windows Server. Po wstępnych rozmowach z klientem wyznaczyliśmy cele które musieliśmy osiągnąć. Zaliczyć do nich można:

  • migracja instancji SQL Server na nowe serwery,
  • możliwie jak najkrutszy czas realizacji,
  • zminimalizowanie wpływu na użytkownika,
  • poprawne przeniesienie baz z zerową utratą danych.

Ze względu na dużą złożoność rozwiązań zależnych od usługi SQL Servera nie mogliśmy pozwolić sobie na żadną wpadkę. W pierwszym etapie wykonaliśmy audyt środowiska. Wspólnie z działem IT klienta wypracowaliśmy dokumentację, która zawierała opis konfiguracji zastanego rozwiązania, co w jaki sposób i na jakich uprawnieniach łączyło się do SQL Servera. Na podstawie zebranych informacji przedstawiliśmy klientowi plan działania.  Czynności opisane krok po kroku, które musimy wykonać, aby z powodzeniem uruchomić aplikacje korzystające z usług SQL Servera. Po akceptacji klienta mieliśmy zielone światło do działania. Odpowiednio wcześniej przed umówionym terminem migracji przygotowaliśmy infrastrukturę docelową tj. klaster failover maszyn wirtualnych, klastrową rolę SQL Servera.

Wszystko zostało skonfigurowane według najlepszych praktyk Microsoft tak, aby „wycisnąć” jak najwięcej z dostępnej infrastruktury fizycznej i wirtualnej. Na tak przygotowanej infrastrukturze przeprowadzone zostały testy migracji z jednoczesnym pomiarem czasu poszczególnych etapów przenoszenia funkcjonalności SQL Servera. Testy dały nam wiedzę, czy przedstawiony wcześniej plan migracji zadziała oraz czy wymaga on jeszcze wprowadzenia modyfikacji. Znaliśmy czasy poszczególnych kroków z dokładnością do czasów kopiowania plików pomiędzy starą i nową infrastrukturą. Takie podejście pozwoliło nam uniknąć niespodzianek i przeoczenia pewnych konfiguracji. W umówionym terminie przeprowadziliśmy migrację SQL Servera według wcześniej wypracowanego planu działania. Przeniesione zostały wszystkie bazy wraz z uprawnieniami, loginy SQL z hasłami, zdefiniowane zadania wraz z planami konserwacji i konfiguracja Database Mail. Na życzenie klienta przeprowadziliśmy dodatkowo tuning SQL Server. Migracja zakończyła się sukcesem wszystkie założone cele zostały zrealizowane, a my zyskaliśmy kolejnego zadowolonego klienta.

Zachęcamy oczywiście do zapoznania się z naszą ofertą, w tym między innymi z migracją SQL Server.

W kolejnym artykule przybliżymy Państwu przykładową realizację migracji Exchange Servera.

Aktualności ONEITS

Nieprawidłowe działania infrastruktury IT – 4 sygnały ostrzegawcze.

Mimo że poziom infrastruktury informatycznej w danej firmie lub organizacji może się znacząco różnić w zależności od wielkości, ograniczeń budżetowych i innych czynników, administratorzy bez względu na wielkość jednostki powinni zawsze być uwrażliwieni na sygnały alarmowe świadczące o tym, że ich systemy informatyczne mogą wkrótce ulec uszkodzeniu.

Zobacz więcej

Poznajmy nową wersję Axence nVision® 13

22 grudnia 2021 roku światło dzienne ujrzała najnowsza wersja oprogramowania Axence nVision opatrzona numerem 13. Sprawdźmy najważniejsze funkcje wprowadzone na potrzeby dyrektywy dotyczącej ochrony sygnalistów która weszła w życie 17 grudnia 2021 r.

Zobacz więcej