fbpx

Aktualności

Już jest Axence nVision 10! Nowa jakość zarządzania i monitorowania.

Za nami premiera Axence nVision® 10, a wraz z nią szereg zmian

Nowe funkcje:

 • wprowadzenie, zgodnego z RODO, zintegrowanego dostępu do danych opartego na obiekcie Użytkownika – w zastępstwie dostępu do danych opartego na urządzeniach sieciowych
 • gromadzenie i prezentacja danych w odniesieniu do Użytkownika – dane pozostają przypisane do wybranego Użytkownika niezależnie od stanu urządzenia/urządzeń, z których korzysta (łączenie, archiwizacja, usuwanie urządzeń)

 • możliwość pełnego, zgodnego z RODO, kasowania danych wybranego Użytkownika
 • objęcie, zgodnie z RODO, dostępu do danych osobowych oraz danych z monitoringu pracowników kontrolą dostępu na poziomie wybranych Administratorów – możliwość nadawania kontu o roli Administrator uprawnień do wybranych grup użytkowników
 • wprowadzenie profilu Użytkownika lub grupy – określającego uprawnienia do urządzeń przenośnych i pendrive’ów, politykę blokowania aplikacji i stron, politykę monitorowania
 • uprawnienia automatycznie podążają za Użytkownikiem na wszystkich urządzeniach, z których aktualnie korzysta
 • wprowadzenie domyślnych polityk monitorowania i bezpieczeństwa, nadawanych automatycznie każdemu nowemu Użytkownikowi lokalnemu i Użytkownikom zsynchronizowanym z Active Directory
 • możliwość tworzenia inteligentnych grup Użytkowników – zbiorów Użytkowników spełniających określone zestawy reguł
 • możliwość generowania raportów dla grup – segmenty raportów związane z aktywnością Użytkownika dla urządzeń i map można obecnie generować wybierając Użytkownika lub grupę
 • wyszukiwarka użytkowników w głównym oknie programu
 • [HelpDesk] automatyczne odświeżanie listy zgłoszeń
 • [HelpDesk] możliwość wykonywania operacji na wielu zgłoszeniach jednocześnie
 • [HelpDesk] dodanie warunku w automatyzacjach: „osoba zgłaszająca należy do grupy”
 • [Czat] wyszukiwanie treści w rozmowach czatu
 • [Czat] możliwość ukrycia powiadomień o nowych wiadomościach
 • [Czat] obsługa emoji i lenny face

 

Usprawnienia:

 • zwiększone bezpieczeństwo komunikacji pomiędzy Serwerem a Agentem i Konsolą – przy użyciu protokołu TLS1.2, który zastąpił poprzedni model szyfrowania
 • nowy projekt graficzny interfejsu i nowe ikony
 • menu główne zastąpione wstążką i kartą, uporządkowane opcje
 • nowy wygląd okna informacji o urządzeniu
 • możliwość zarządzania grupami i podgrupami z poziomu głównego okna programu
 • możliwość przeciągania użytkowników do grup wprost z tabeli użytkowników
 • [HelpDesk] w dzienniku zdarzeń dodanie informacji o utracie roli HelpDesk/Administrator przez obsługującego zgłoszenie
 • [HelpDesk] dodanie ostrzeżenia przy zamykaniu zgłoszenia innej osoby obsługującej
 • [HelpDesk] dodanie możliwości definicji widoków globalnych dla Administratorów w listach zgłoszeń
 • [HelpDesk] dodanie dla obserwatora informacji o osobie zgłaszającej
 • [HelpDesk] przebudowa powiadomień mailowych o nowych komentarzach w zgłoszeniach
 • [HelpDesk] rozbudowa szczegółów zgłoszenia w powiadomieniach e-mail
 • [HelpDesk] rozbudowa konfiguracji widoków o możliwość wyboru wielu argumentów warunku
 • [HelpDesk] możliwość przeglądania zrzutów ekranowych w zgłoszeniu za pomocą klawiatury
 • [Czat] dodanie obsługi listy kontaktów za pomocą klawiatury

 

Poprawki:

 • [HelpDesk] optymalizacja ładowania systemu
 • [Czat] optymalizacja ładowania wiadomości
 • [Czat] zmiany i poprawy wyglądu rozmowy między użytkownikami

Aktualności ONEITS

Nieprawidłowe działania infrastruktury IT – 4 sygnały ostrzegawcze.

Mimo że poziom infrastruktury informatycznej w danej firmie lub organizacji może się znacząco różnić w zależności od wielkości, ograniczeń budżetowych i innych czynników, administratorzy bez względu na wielkość jednostki powinni zawsze być uwrażliwieni na sygnały alarmowe świadczące o tym, że ich systemy informatyczne mogą wkrótce ulec uszkodzeniu.

Zobacz więcej

Poznajmy nową wersję Axence nVision® 13

22 grudnia 2021 roku światło dzienne ujrzała najnowsza wersja oprogramowania Axence nVision opatrzona numerem 13. Sprawdźmy najważniejsze funkcje wprowadzone na potrzeby dyrektywy dotyczącej ochrony sygnalistów która weszła w życie 17 grudnia 2021 r.

Zobacz więcej