Aktualności

Już jest Axence nVision 10! Nowa jakość zarządzania i monitorowania.

Za nami premiera Axence nVision® 10, a wraz z nią szereg zmian

Nowe funkcje:

 • wprowadzenie, zgodnego z RODO, zintegrowanego dostępu do danych opartego na obiekcie Użytkownika – w zastępstwie dostępu do danych opartego na urządzeniach sieciowych
 • gromadzenie i prezentacja danych w odniesieniu do Użytkownika – dane pozostają przypisane do wybranego Użytkownika niezależnie od stanu urządzenia/urządzeń, z których korzysta (łączenie, archiwizacja, usuwanie urządzeń)

 • możliwość pełnego, zgodnego z RODO, kasowania danych wybranego Użytkownika
 • objęcie, zgodnie z RODO, dostępu do danych osobowych oraz danych z monitoringu pracowników kontrolą dostępu na poziomie wybranych Administratorów – możliwość nadawania kontu o roli Administrator uprawnień do wybranych grup użytkowników
 • wprowadzenie profilu Użytkownika lub grupy – określającego uprawnienia do urządzeń przenośnych i pendrive’ów, politykę blokowania aplikacji i stron, politykę monitorowania
 • uprawnienia automatycznie podążają za Użytkownikiem na wszystkich urządzeniach, z których aktualnie korzysta
 • wprowadzenie domyślnych polityk monitorowania i bezpieczeństwa, nadawanych automatycznie każdemu nowemu Użytkownikowi lokalnemu i Użytkownikom zsynchronizowanym z Active Directory
 • możliwość tworzenia inteligentnych grup Użytkowników – zbiorów Użytkowników spełniających określone zestawy reguł
 • możliwość generowania raportów dla grup – segmenty raportów związane z aktywnością Użytkownika dla urządzeń i map można obecnie generować wybierając Użytkownika lub grupę
 • wyszukiwarka użytkowników w głównym oknie programu
 • [HelpDesk] automatyczne odświeżanie listy zgłoszeń
 • [HelpDesk] możliwość wykonywania operacji na wielu zgłoszeniach jednocześnie
 • [HelpDesk] dodanie warunku w automatyzacjach: „osoba zgłaszająca należy do grupy”
 • [Czat] wyszukiwanie treści w rozmowach czatu
 • [Czat] możliwość ukrycia powiadomień o nowych wiadomościach
 • [Czat] obsługa emoji i lenny face

 

Usprawnienia:

 • zwiększone bezpieczeństwo komunikacji pomiędzy Serwerem a Agentem i Konsolą – przy użyciu protokołu TLS1.2, który zastąpił poprzedni model szyfrowania
 • nowy projekt graficzny interfejsu i nowe ikony
 • menu główne zastąpione wstążką i kartą, uporządkowane opcje
 • nowy wygląd okna informacji o urządzeniu
 • możliwość zarządzania grupami i podgrupami z poziomu głównego okna programu
 • możliwość przeciągania użytkowników do grup wprost z tabeli użytkowników
 • [HelpDesk] w dzienniku zdarzeń dodanie informacji o utracie roli HelpDesk/Administrator przez obsługującego zgłoszenie
 • [HelpDesk] dodanie ostrzeżenia przy zamykaniu zgłoszenia innej osoby obsługującej
 • [HelpDesk] dodanie możliwości definicji widoków globalnych dla Administratorów w listach zgłoszeń
 • [HelpDesk] dodanie dla obserwatora informacji o osobie zgłaszającej
 • [HelpDesk] przebudowa powiadomień mailowych o nowych komentarzach w zgłoszeniach
 • [HelpDesk] rozbudowa szczegółów zgłoszenia w powiadomieniach e-mail
 • [HelpDesk] rozbudowa konfiguracji widoków o możliwość wyboru wielu argumentów warunku
 • [HelpDesk] możliwość przeglądania zrzutów ekranowych w zgłoszeniu za pomocą klawiatury
 • [Czat] dodanie obsługi listy kontaktów za pomocą klawiatury

 

Poprawki:

 • [HelpDesk] optymalizacja ładowania systemu
 • [Czat] optymalizacja ładowania wiadomości
 • [Czat] zmiany i poprawy wyglądu rozmowy między użytkownikami

Aktualności OneITS

ONEITS docenione przez Narodowe Forum Muzyki

25 września 2018 r. pisaliśmy na łamach naszej strony o wygranym przetargu dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego z siedzibą we Wrocławiu, na dostarczenie licencji oprogramowania do nadzoru stacji klienckich. Pragniemy poinformować…

Zobacz więcej

Migracja SQL Server

Rozpoczynamy pierwszy artykuł cyklu dotyczący naszych realizacji. Pierwszy temat, który pragniemy Państwu zaprezentować, to migracja SQL Server.

Zobacz więcej